Marjolein Pieterson

Psychosynthese therapeut, Psychosynthese gids
Psycholoog, GZ psycholoog
Systeemopsteller
Coach, trainer, organisatie adviseur 

Waardoor word ik eigenlijk gestuurd en waardoor wil ik mij laten leiden? Aan wie of wat wil ik dienstbaar zijn?

Besef van dat, wat je stuurt, wat je blik richt, maakt de weg vrij voor de vraag "waardoor wil ik me laten leiden?" Door de omstandigheden, het verleden, mijn angst of mijn verlangen, mijn geloof in de toekomst? Het pad tussen strijd en overgave vormt zich al lopende, door de vragen die onze voetstap richten. "Hoe kan ik en wil ik me gaan verhouden tot datgene, wat mij is overkomen?" "Waar durf ik (nog) in te geloven?" "Wat geeft mij werkelijk vreugde?" "Durf ik het mysterie van het menselijk lijden in de ogen te zien?" "Wat is mijn lot, mijn bestemming?" "Wat kan mijn bijdrage zijn aan het grotere geheel, de samenleving?

In al mijn begeleiding of het nu om therapie, coaching of training gaat is een dergelijke vragende houding, de bereidheid het-niet-weten te verdragen, het vertrekpunt. Dat kan angstig zijn. En het is juist dat, wat de reis in gang zet, een reis die je aan nieuwe kusten zal brengen, waar je weer voet aan wal kunt zetten.
Marjolein Pieterson
Beelden van de ziel

Het woord ziel heeft een symbolische betekenis en verwijst naar een innerlijke dimensie, de werking in de diepte. Daar waar onze kwetsbaarheid, kracht en passie huizen. Verbeelding is de taal van de ziel en het hart. Kunst, of dat nu schilderkunst, muziek, poëzie of mythen zijn, brengt ons in contact met de werking van het creatief onbewuste, datgene in het bestaan wat niet van ons is en waar we geen controle en zeggenschap over hebben. Het doet ons beseffen dat we niet zijn, wie we denken dat we zijn, dat we meer zijn dan dat. Oog voor de taal van de ziel is een kunst en in die zin kun je zeggen dat therapie naast een kunde ook een kunst is. Net als het leven zelf. Dit raakt aan de vraag naar het mysterie van het zelfgenezend vermogen in de mens en hoe dat kan worden aangesproken.

In mijn begeleiding werk ik o.a. met de verbeelding in de vorm van visualisaties en creatieve uitingsvormen, maar ook mythen, beeldende kunst en lichaamstaal kunnen een (speelse) ingang zijn naar dat helend vermogen in ons.

De kunst van stilte, eenvoud en vertraging

Er is een plek in ons die niet kan worden aangetast. Wie we werkelijk zijn behoeft geen verdediging en behoeft geen heling. Het is de plaats van het stille waarnemende zelf, waar het geraas van ons denken is verstomd, onze emoties ons niet langer meesleuren en we meer zijn dan ons lichaam. Waar we aanwezig kunnen zijn bij wat is en we kunnen waarnemen zonder oordeel met een onbevangen blik.
Daar ontspringt vrijheid, wijsheid en creativiteit.

Ik maak gebruik van meditatie, concentratie en waarnemingsoefeningen om in contact te komen met die stille plek in ons.

Voor wie

  • Iedereen, die lijdt aan het leven: depressie en depressieve gevoelens, gevoelens van leegte en zinloosheid, psychosomatische klachten, burn-out, mid-life crisis, rouw en scheiding, trauma verwerking, vrouwen in de overgang, relationele problematiek, blokkade van creativiteit, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid
  • Professionals in de relationele beroepen, gezondheidszorg, onderwijs
  • Leidinggevenden, met vragen op het snijvlak van de ontwikkeling mens en organisatie, mens en professie

Achtergrondinformatie

Ik ben een van de oprichters van de Stichting Toegepaste Psychosynthese in Gezondheidszorg, Onderwijs, Educatie en Samenleving.

Sinds 15 jaar werk ik als vrijgevestigde in mijn eigen praktijk en de laatste jaren ook in het kader van bovengenoemde Stichting.

Voorheen heb ik 18 jaar bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum gewerkt als begeleider van docenten, als managementtrainer en organisatie adviseur. Ik heb me vooral bezig gehouden met de ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwingen, personeelsbeleid in scholen, leerlingbegeleiding, positie van vrouwen en meisjes in de school, medezeggenschap, (gezonde) organisatiecultuur, conflicthantering, en fusiebegeleiding.

Ik heb de HBO beroepsopleiding voor psychosynthese-therapeut en -gids aan het Instituut voor Psychosynthese te Utrecht gedaan. Daar ben ik ook leer-therapeut geweest. Zowel aan dit Instituut als bij buitenlandse docenten volg ik regelmatig aanvullende scholing, bijvoorbeeld op het gebied van werken met echtparen, persoonlijkheidsontwikkeling, het relationele veld, overdracht en tegenoverdracht etc..

Enkele jaren geleden heb ik de opleiding Systemisch werken aan het Bert Hellinger Instituut gedaan en daarna diverse cursussen en seminars van buitenlandse systeemopstellers gevolgd.

Ik vind het werken met mensen uit andere culturen ongelooflijk verdiepend en wederzijds verrijkend en zie bovendien uitwisseling als cruciaal voor de toekomst van onze samenleving. Ik ben betrokken bij het project Diversity Joy. Ik heb een universitaire leergang en verschillende cursussen op dit vlak gevolgd en me verdiept in verschillende visies op ziekte en gezondheid. Ik gaf verscheidene malen cursussen in het buitenland (Oost-Europa).

Ik heb verschillende vormen van (boeddhistische)meditatie beoefend, met name Zen en Vipassana en doe regelmatig langerdurende retraites.

Lidmaatschappen

VPN, Vereniging Psychosynthese- therapie Nederland. Tevens ook therapeutlid van het College van Toezicht van VPN.
NIP ( Nederlands Instituut van Psychologen)
SONT ( Systemische Opstellingen Nederlands Taalgebied)
ITANT (Internationale Transpersoonlijke Organisatie Nederlands Taalgebied)
CIG ( Centrum Integrale Gezondheidszorg)
Tevens verbonden aan het Centrum voor Integrale Gezondheidszorg.

Tijdsduur Individuele sessies


Individuele sessies duren meestal 1 1/2 uur.
Afhankelijk van de problematiek met een frekwentie van eens per week tot ongeveer eens per maand.

Tarieven

Vanaf januari 2008 worden in principe 8 gesprekken met een GZ psycholoog, vanuit de basisverzekering vergoed. Ook zijn er enkele verzekeraars, die Psychosynthese-therapie vergoeden. Dit laatste is afhankelijk van de afgesloten polis. De meeste cliënten betalen een deel van hun sessies zelf.
Coaching wordt meestal door de werkgever vergoed.

Bereikbaarheid

De praktijk is nabij de A2, tussen Den Bosch en Eindhoven en goed bereikbaar, zowel per auto als vanaf NS station Boxtel (treintaxi of huurfiets).

Nergena 26
5282 JE Boxtel
Tel 0411-60 18 93
E mail m.pieterson@toegepastepsychosynthese.nl